เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการประจำปี 2559 (Update 18 ธ.ค.58)
  mophplan_2559_final (ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
  PA ปลัดกระทรวง 26-11-58(คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
  PA ท่านสมศักดิ์_24 พ.ย. 58
  รายละเอียดตัวชี้วัด พญ.ประนอม 25 พย. 58(19.00)
  รายละเอียด PA รองปลัดสุวรรณชัย 26-11-58
  รายละเอียด PA รองปลัดวิศิษฎ์ 25-11-58
  PA รวม เขต 10 new 24 พย.58