top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ประกาศจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 2563 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลไทยเจริญ
Dargon_2519@hotmail.co.th 045718175
5  วัน
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลไทยเจริญ จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แจ้งแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นายปรีชา ลากวงษ์
preechalakwong@gmail.com 045-712233-4 ต่อ 123
15  วัน
รายละเอียด
รับเลยครัับ