top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ตัวอย่างการกำหนดSpecและการบันทึกรายงานเพิ่มเติม กลุ่มบริหารฯ (งานพัสดุ) รำไพ
0980974219
4  วัน
รายละเอียด
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สสอ.ทุกอำเภอ

ตัวอย่างการกำหนดSpecและการบันทึกรายงานเพิ่มเติม กลุ่มบริหารฯ (งานพัสดุ) รำไพ
0980974219
2  วัน
รายละเอียด
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สสอ.ทุกอำเภอ

ตัวอย่างตามระเบียบข้อ21 และ22 (น้ำมัน) กลุ่มบริหารฯ (งานพัสดุ) รำไพ
0980974219
4  วัน
รายละเอียด
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ.ทุกอำเภอ