วันชัย อุดมสิน ผวจ.ยโสธรวันชัย อุดมสิน ผวจ.ยโสธรสุรพร ลอยหา นพ.สสจ.ยโสธรสุรพร ลอยหา นพ.สสจ.ยโสธร
ส่งข้อความเตือนภัยคนไว้พุง
เมนูหลัก  || กลับหน้าหลัก
 วัตถุประสงค์โครงการ
 
กิจกรรมโครงการ
เปิดตัวโครงการปี 2552
ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง
 
พิชิตภัยอ้วนด้วยหลัก 3 อ
อาหาร
อารมณ์
ออกกำลังกาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...ชาวจังหวัดยโสธร...ไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี...

 
 
ประกาศนโยบายและเปิดตัวจังหวัดยโสธรไร้พุงฯ
วัดรอบเอวผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
วัดรอบเอวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
วัดรอบเอวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ประกวดการดำเนินงาน นวัตกรรม บุคคลต้นแบบ
ทีมงานไร้พุง